Suurdimensio-konsultointia pohjoisessa

Vuonna 2018 Ilmi Solutions Oy lisäsi uppoporaustyömailla tapahtuvan konsultaation määrää. Olemme olleet mukana Suomen suurimmissa uppoporauskohteissa.