Ilmiltä pohjarakennuksen syvätiivistykseen modernia teknologiaa

Ilmi Solutions Oy on onnistuneesti kehittänyt täyttöalueiden ja penkereiden syvätiivistämiseen tiivistysvasaran. Toisin kuin perinteisillä syvätiivistysmenetelmillä, Ilmi H7000 tiivistysvasaralla voidaan tiivistää suoraan veden alle rakennettuja täyttöjä ilman massiivisia veden päälle ulottuvia ylipenkereitä. Ilmi H7000 tiivistysvasaralla voidaan syvätiivistää myös maan päälle rakennettuja täyttöpenkereitä.

Syvätiivistysvasara on täysin Ilmi Solutions Oy:n kehittämä tuote. Ilmi on tehnyt omana työnä vasaran koneohjauksen ja reaaliajassa toimivan mittaus- ja monitorointijärjestelmän. Ilmi H7000 syvätiivistysvasaran energiansäätö on portaaton ja maksimi energia on 700 kNm (7 tn pudotetaan 10 metristä).

Edut:

  • Voidaan syvätiivistää vedenalaisia penkereitä
  • Mitataan: pudotusenergia, painuma/pudotus, paikkatiedot GPS:llä
  • Pieni hiilijalanjälki, koska vältetään tarpeettomien ylipenkereiden rakentaminen ja purkaminen
  • Kustannustehokas, voidaan syvätiivistää suoraan rakennettavaa pengertä
  • Täysin reaaliaikainen tietokonepohjainen monitorointi ja tallennus pudotustapahtumasta
  • Vasaraa helppo käyttää
  • Menetelmänä nopea ja turvallinen

Syvätiistysvasaralla on jo tehty onnistuneesti ensimmäinen vedenalaisen penkereen tiivitystyö ja työ valmistui hienosti etuajassa.

  • Tiivistettävä alue oli 4000 m2
  • Louhetäytön paksuus vaihteli 3 metristä 5 metriin
  • Louhetäytön yläpinta oli tiivistyön alkaessa -4,9, siis 4,9 metriä vedenpinnan alla

Työkohteen sijainti: Fennovoiman ydinvoimala työmaa Pyhäjoella
Pääurakoitsija: BMGS
Syvätiivistysurakoitsija: Drillmare Oy